Courses

Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
Sajana Muda Undang-Undang dan Syariah Fakulti Syariah dan Undang-Undang FSU1111 2
MUHAMMAD HAFIZI BIN AHMAD
Ujicuba