Courses

Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah Fakulti Syariah dan Undang-Undang FSU1111 2
MUHAMMAD HAFIZI BIN AHMAD