Sufean Hussin.

Pendidikan di Malaysia: sejarah, sistem dan falsafah / Sufean Hussin - Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993 - 554 p. : ill. ; 22 cm.

9836230475


Education--Malaysia.
Education and state--Malaysia.
Education--History.--Malaysia
Education--Philosophy.--Malaysia