Shalinawati Ramli

Pembinaan dan keberkesanan modul pendidikan kesihatan disleksia (MPKD) guru prasekolah / Shalinawati Binti Ramli - 2020 - xv, 239 pages : illustration.; 30 cm.

Thesis (PhD)-- Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2014.

Includes bibliographical references.


Universiti Kebangsaan Malaysia--Dissertations


Dyslexic children--Education.
Learning disabilities
Learning disabled children--Education--Handbooks, manuals, etc.

LC4708 .S53 2020