Panduan menulis tesis : gaya UKM / Gaya UKM : panduan menulis tesis. [disediakan oleh] Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia. - 2nd ed. - Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1992. - 102 p. : ill. ; 20 cm.

Includes index.

9679422488 (pbk.)


Universiti Kebangsaan Malaysia--Dissertations--Handbooks, manuals, etc.


Dissertations, Academic--Handbooks, manuals, etc.

LB2369 .P189 1992