Afida Mastura Muhammad Arif

Perlindungan pengguna ke arah memperkasakan pengguna di Malaysia / Afida Mastura Muhammad Arif, Elistina Abu Bakar, Syuhaily Osman. - Serdang, Selangor : Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia, Universiti Putra Malaysia, 2014 - xvi, 26 p. : ill. ; 26 cm.

Includes bibliographical references and index.

9789834276447 (pbk.)


Consumer education--Malaysia.
Consumers--Malaysia.

TX337.M4 .A35 2014