Pedagogi & pembangunan e-pembelajaran di Instituti Pengajian Tinggi / editor Siti Rahayah Ariffin, Norazah Mohd Nordin. - Bangi : Pusat Pembangunan Akademik, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007. - 249 p. : ill. ; 23 cm. - Siri Penerbitan Buku PPA. .

Rujukan : p. 225.

9789832975885 (pbk.)


Distance education--Malaysia.
Open learning--Malaysia.

LC5808.M4 P44