Shahril @ Charil Marzuki.

Isu pendidikan di Malaysia : sorotan dan cabaran / Shahril @ Charil Marzuki, Habib Mat Som. - Kuala Lumpur : Utusan, 1999. - 309 p. : ill., ports. ; 22 cm. - Siri pengajian dan pendidikan Utusan. .

Includes bibliographical references (p. 298-307)

Sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia -- Pendidikan prasekolah -- Kurikulum bersepadu sekolah rendah (KBSR) -- Kurikulum bersepadu sekolah menengah (KBSM) -- Pendidikan teknik dan vokasional -- Pendidikan tinggi awam tempatan (IPTA) -- Pendidikan guru -- Pendidikan swasta -- Pendidikan dan pembangunan negara -- Isu-isu dalam pendidikan.

Educational system in Malaysia.


In Malay.

9676109320

Library of Congress -- Jakarta Overseas Office M[dollar]21.50

99-913113


Education--History.--Malaysia
Education--Forecasting.--Malaysia