Wan Mohd Nor Wan Daud, Dr., 1955-

Kerangka keilmuan tamadun Melayu / Kerangka keilmuan tamadun Melayu pendidikan Islam: suatu catatan ringkas Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud - i, 123 pages ; 23 cm - Siri Wacana Pemikiran Islam Kontemporari- Bil.1 . - Siri Wacana Pemikiran Islam Kontemporari- Bil.1 .


Islam--Study and teaching--Malaysia.
Islamic religious education--Congresses
Islam--Customs and practices--Congresses

BP43.M4 .W36 2004