جرار، صلاح.

دراسات جديدة في الشعر الأندلسي / صلاح محمد جرار. - عمان : دار المسيرة، 2014. - 212 p. ; 24 cm.

Includes bibliographical references (pages 209-210).

9789957069872 : RM 78.20

2013-313826


Arabic poetry--History and criticism.--Spain--Andalusia
Arabic poetry--History and criticism.--750-1258

PJ8417.A5 .J37 2014