Inovasi dasar pendidikan : perspektif sistem dan organisasi / editor Sufean Hussin. - Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya, 2002. - xi, 227 p. : ill. ; 22 cm.

9831001443


Educational innovations--Malaysia.
Education and state--Malaysia.
Educational planning--Malaysia.