al-Falah / الفلاح : مدرسة بندر فناور الثانوية الوطنية الدنية SMK Agama Bandar Penawar Kota Tinggi. - Edisi 15 - Kota Tinggi : SMK Agama Bandar Penawar Kota Tinggi, 2013. - 116 pages. : illustrations ; 26 cm.


Sekolah Menengah Kebangsaaan Agama Bandar Penawar Kota Tinggi, Johor.--History


Islamic education--Malaysia.
Madrasahs--Malaysia.

LC906.M4 .F35 2013