Journeys of the heart : the Malaysian family. - Kuala Lumpur : Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia, 2007. - x, 202p. : col. ill., photo ; 29cm.

9789833252145 (hbk)


Family--Malaysia.
Parenting--Malaysia.
Parent and child--Malaysia.
Family--History.

HQ674.6 .J68