Noor Azizi Ismail.

Pendidikan kanak-kanak dalam Islam / Noor Azizi Ismail, Syamsul Bahri Andi Galigo. - Bandar Baru Nilai : Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia, 2010. - viii, 46 p. ; 25 cm. - Siri menjana cendekiawan Islam ; vol. 6. .

Includes bibliographical references.

9789675295256


Child rearing--Religious aspect--Islam.
Parenting--Religious aspect--Islam.

HQ769.3 .N66 2010