Mat Zin Mat Kib.

Hala tuju hubungan etnik di Sabah [article] / Mat Zin Mat Kib.

Melihat kepada realiti dan cabaran masyarakat etnik Sabah, ternyata kumpulan kumpulan suku kaum ini memntingkan suku kaum dan kedaerahan mereka. Namun demikian, latar belakang sejarah mereka yang tidak banyak beza telah mewujudkan keharmonian yang berterusan. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kumpulan etnik ini dari segi politik, sosial dan ekonomi harus ditangani dengan bijak bagi mengelakkan sebarang pertikaian.


Ethnic groups--Malaysia.
Ethnic relations.