Mohd. Yusuf Ahmad

Sejarah dan kaedah pendidikan al-Quran / Mohd. Yusuf Ahmad - Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2000 - xi, 222 p. : ill. ; 23 cm.

9831000811


Religious life--Islam--Koranic teaching
Qur'an--Study and teaching
Qur'an--Criticism, interpretations, etc.

BP130.8 .M64