Ibrahim Ahmad.

Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah rendah / Ibrahim Ahmad. - Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors, 2003. - v, 246 p. : ill. ; 22cm. - Siri pengajian dan pendidikan Utusan. .

Includes bibliographical references.

9676113840


Educational counseling
Counseling in elementary education
Motivation in education