Mohd. Sofian Omar Fauzee.

Psikologi sukan : konsep dalam latihan dan pengajaran sukan / Mohd Sofian Omar Fauzee. - Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors, 2002. - vii, 242 p. : ill. ; 22 cm. - Siri pengajian dan pendidikan Utusan. .

Includes bibliographical references and index.

9676113166


Sports--Psychological aspects.
Physical education and training.

GV706.4