Postgraduate prospectus 2001/2002 : Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences. - Selangor : Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2002 - 160p. ; 21cm.

BAHAN KOLEKSI NEGARA Cover title


Universiti Islam Antarabangsa Malaysia--Curricula.


Education, Higher--Malaysia.
Islamic universities and colleges--Malaysia.