Laporan tahunan Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan / Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan. - Kuala Lumpur : Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia, 2007- - v. : ill. ; 30 cm.


Organizational change --Management
Organizational change --Periodicals

HD58.8 .P277