Pendidikan Islam 2 : buku rujukan bagi konsep-konsep asas pengajian Islam seperti Akidah dan Tasawwur / Mardzelah Makhsin (ed.) - Bentong : PTS Publications, 2003 - 166 p. ; 23 cm. - Siri pendidikan perguruan .

Includes bibliographical references.

9831923251


Islamic education.
Islam--Study and teaching.