Keratan 2012 : Universiti Malaysia Kelantan / [ketua editor, Prof. Dr. Nik Mokhtarrudin bin Ahmad ; editor, Prof. Madya Dr. Mokhtarruddin bin Ahmad, En. Tuan Zulkipeli bin Tuan Yeh ; penolong editor, Normala binti Othman, Puan Noor Alizam binti Shafi'e] Keratan 2012 : membudaya prestasi tinggi. - Kota Bharu : Universiti Malaysia Kelantan, 2013. - 127p. : ill. ; 30cm.


Universiti Malaysia Kelantan--Advertising, Newspaper


Education, Higher--Advertising, Newspaper--Malaysia.
Universities and colleges--Malaysia.

LG173.K683 .K47 2013