Dusuki bin Haji Ahmad, Haji.

Kamus pengetahuan Islam / oleh Haji Dusuki bin Haji Ahmad. - Kuala Lumpur : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 1976. - xvi, 425 p. : ill. maps ; 23 cm.

77-940465


Islam--Dictionaries--Malay.
Arabic language--Dictionaries--Malay.

BP40 .D8