Laporan Jawatankuasa Mengkaji, Menyemak dan Membuat Perakuan Tentang Perkembangan dan Hala Tuju PendidikanTinggi Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi : langkah-langkah ke arah kecemerlangan - Shah Alam : Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) UiTM, 2005 - liii, 306 p. : ill. ; 29 cm.

Bibliografi : p. 297.

9679581926


Education, Higher--Malaysia.
Education, Higher--Planning--Malaysia.
Universities and colleges--Malaysia.
Universities and colleges--Planning--Malaysia.

LA1238 .L37 2005