Asas-asas dalam amalan pedagogi / disunting oleh Ishak Haron, Koh Boh Boon - Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributor, 1983


Education--Study and teaching
Teaching