Ahmad Mohd. Salleh

Pendidikan Islam : falsafah, pedagogi dan metodologi / Ahmad Mohd Salleh - Shah Alam : Fajar Bakti, 1997 - x, 347p. : il. ; 22cm - Siri diploma perguruan .

Includes index

Includes bibliographical refrences

9676537217


Islamic education--Philosophy
mic education--Study and teaching