Rabiatul Nalawiyah Jusoh.

Isu halal dan haram / Rabiatul Nalawiyah Jusoh, Intan Suraya Halim. - Shah Alam : JRAS Corporation, 2007. - 63 p. : col. ill. ; 26 cm. - Siri menangani isu dan konflik. . - Siri menangani isu dan konflik. .

9789833900282 (set) 9789833900312


Muslims--Dietary laws--Juvenile literature.
Food--Religious aspects--Islam--Juvenile literature.

BP184.9.D5 .R33 2007