جلالي، لمعان مصطفى.

التحصيل الدراسي / Academic achievement. لمعان مصطفى الجلالي. - عمان : دار المسيرة للناشر والتوزيع والطباعة، 2011. - 421 p. : ill. ; 24 cm.

Includes bibliographical references.

9789957068134 (hbk.)


Academic achievement.
Educational attainment.

LB1062.6 .J35 2011