Abdul Samad Haji Junid, Haji.

Perkembangan pendidikan Islam di Singapura : satu kajian kes "Madrasah Al-Junied Al-Islamiyyah" (1970-1990) / oleh Ustaz Haji Abdul Samad Bin Haji Junid. - Singapore : AFIA Media International, 1999. - xxv, 348 p. : ill. ; 22 cm.

Mengandungi ayat al-quran.

Includes bibliographical references.


Islamic education--Singapore.

LC910.S56 .A23 1999