Za'ba, Pendita, 1895-1973.

Perangai bergantung kepada diri sendiri / Za'ba ; dengan pengenalan oleh Asmah Haji Omar. - Ed. khas. - Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009. - xxvii, 142 p. ; 22 cm.

Includes index.

9789834602888


Theological anthropology--Islam.
God (Islam)--Worship and love.
Religious life--Islam.
Self-reliance.
Self-realization--Religious aspects--Islam.

BP166.7 .Z33 2009