Zainal Abidin Mohamed, 1949-

Pengurusan strategik / Zainal Abidin Mohamed - 3rd ed. - Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors, 2007. - xiii, 367 p. : ill. ; 22 cm. - Siri pengajian dan pendidikan Utusan .

9789676119962


Strategic planning.
Planning.

HD30.28 .Z35 2007