Ramlan Hamzah

Panduan ulangkaji psikologi pendidikan untuk Prasarjana Muda dan KPLI / Ramlan Hamzah, Lily Mastura Harun. - Subang Jaya, Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd., 2006. - 154 p. : ill. ; 22 cm. - Siri pendidikan perguruan. .

Isi kandungan buku ini berkaitan dengan psikologi pendidikan yang ditulis khas untuk keperluan guru-guru, guru-guru pelatih yang berkursus di maktab perguruan, pensyarah-pensyarah dan mereka yang berminat di dalam bidang ini.

Includes bibliographical refrences.

9838341517


Educational psychology.
Teachers--Training of--Malaysia.

LB1051 .R55 2006