Memahami isu-isu pendidikan Islam di Malaysia / Pendidikan Islam di Malaysia. penyunting, Suzalie Mohamad. - xiii, 303 pages : illustrations ; 23 cm.

Includes bibliographical references.

Globalisasi dan cabaran pendidikan / Sidek Baba -- Peranan pendidikan Islam dalam Falsafah Pendidikan Negara dalam menghadapi abad ke 21 / Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin -- Dasar pendidikan Islam negara : pelaksanaan dan keberkesanan sistem pendidikan di sekolah-sekolah kerajaan / Adnan Yusopp -- Peranan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia dalam menjana perpaduan Ummah / Muhammad Uthman el-Muhammady -- Keberkesanan pendidikan Islam di peringkat rendah dan pembentukan peribadi Muslim / Abdul Halim Muhammad -- Kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah agama egeri di Malaysia / Abdul Monir Yaacob -- Kurikulum pendidikan di sekolah agama negeri Kedah / Shaikh Abdul Hamid Haji Abdullah -- Kurikulum pendidikan di sekolah agama negeri Selangor / Mohd Adanan Isman -- Kurikulum pendidikan di sekolah agama negeri Sabah / Mohd. Kassim Tusin -- Matlamat dan peranan penubuhan institusi pengajian tinggi Islam / Zainuddin Jaafar -- Pengajian Islam di institusi pengajian tinggi awam dan swasta / Abdul Monir Yaacob -- Keberkesanan dan sambutan masyarakat terhadap pengajian Islam di institusi pengajian tinggi / Marzuki Haji Mahmood -- Kemasukan pelajar-pelajar aliran agama ke institusi pengajian tinggi awam dan prospek masa hadapan / Muhammad Syukri Salleh & Nailul Murad Mohd. Nor -- Sistem pengurusan dan pentadbiran di sekolah-sekolah agama Kedah / Mohd. Salleh Haji Din -- Pelaksanaan dan keberkesanan pendidikan Islam di sekolah kebangsaan / Ibrahim Ahmad Bajunid -- Prospek dan masa hadapan sekolah agama rakyat / Zainal Azam Abdul Rahman -- Masa hadapan pendidikan di sekolah agama rakyat / Muhammad Uthman El-Muhammady

Islamic educational issues in Malaysia; papers of seminars.


In Malay.

9832718007


Islam--Education--Malaysia--Congresses.
Islam--Study and teaching--Malaysia--Congresses.
Islamic religious education--Malaysia--Congresses.
Islamic education--Malaysia.

LC910.M4 .M46 2003