Aminah Ayob

Pembelajaran berasaskan minda dan implikasinya kepada pendidikan / Aminah Ayob. - Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia, c2007. - vii, 51 p. : ill. ; 23 cm. - Siri syarahan umum pelantikan profesor 2003 bil. 2. .

Includes bibliographic references (p. 41 - 46).

9838613061 9789838613064


Learning, Psychology of.
Learning--Social Aspects.

LB1060 .A456 2007