Pengurusan bimbingan & kaunseling / Pengurusan bimbingan dan kaunseling [Ketua sidang pengarang : Mok Soon Sang]. - Puchong, Selangor : Penerbitan Multimedia, 2008. - 378 p. : ill. ; 22 cm. - Siri pendidikan . - Siri pendidikan. .

Includes questions and answers.

Includes bibliographical references.

9789833299140


Educational counseling.
Teacher participation in educational counseling.

LB1027.5 .P46 2008