Awang Abdul Aziz Awang Juned, Dato Paduka Seri Setia

Islam dan muzik / difatwakan oleh Yang Dimuliakan Lagi Dihormati Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned - Bandar Seri Begawan : Jabatan Mufti Kerajaan, Negara Brunei Darussalam, 1998 - iii, 140 p. ; 26 cm. - Fatwa mufti kerajaan .

Includes bibliographical references.


Music--Religious aspects--Islam
Fatwas