Ghazali Othman

Struktur dan proses pendidikan dalam masyarakat Malaysia yang berindustri / Ghazali Othman - Pulau Pinang : Penerbit Universiti Sains Malaysia,; 2002 - 78 p. ; 23 cm. - Siri syarahan umum pelantikan profesor: Pelantikan 1994/Bil. 8 .

Bibliography: p. 63

9838612324


Education and state--Malaysia.
Community development--Malaysia.
Community education--Malaysia.
Speeches, Addresses, etc.